In 8 stappen naar succes

Meer klantgerichtheid en productiviteitsbewustzijn binnen uw woningcorporatie

Met het stappenplan van BMN Connect kan uw organisatie stappen zetten in het tempo en op de manier die bij haar past. Het resultaat is een corporatie met een grote huurderstevredenheid, die haar dienstverlening bijzonder strak en toch flexibel organiseert, en die grote kostenreducties realiseert.

 1. Inventariseren wensen
  Voor het opwaarderen van de efficiency, effectiviteit, huurderstevredenheid en het interne kostenbewustzijn.
 2. Vaststellen van mogelijkheden
  Om de doelstellingen uit stap 1 te verwezenlijken. Vervolgens opstellen concreet plan van aanpak.
 3. Bepalen vormen van partnership
  Op welke terreinen inzet van welke mensen, diensten en materialen?
 4. Benoemen van infrastructuur
  Welke route doorloopt een melding voor onderhoud en/of renovatie, wie wordt op welke locatie bevoorraad, hoe verloopt het vervolgtraject, etc.
 5. Thema’s helder krijgen
  Welke thema’s krijgen extra aandacht binnen het onderhouds- en renovatietraject: duurzaamheid, keuzevrijheid, 24/7 bereikbaarheid, etc.
 6. Ontwikkeling initiatieven
  Zodat de interne organisatie zich committeert aan het veranderingsproces. Wij zetten proactief in op het betrekken van uw mensen binnen de samenwerking.
 7. Doorvoeren gewijzigde aanpak
  Op basis van de vaststellingen in stap 1 t/m 7.
 8. Bewaken voortgang
  Vinger aan de pols houden, bijstellen op onderdelen, vaststellen nieuwe actiepunten, medewerkers betrokken houden.

De corporatiespecialist van BMN Connect komt graag bij u langs om deze succesvolle aanpak verder toe te lichten of om te sparren over de mogelijkheden voor uw organisatie. Bel : 030 60 87 111 of mail naar connect@bmn.nl voor een vrijblijvende afspraak.

Verbinding met uw huurders

Uw huurders krijgen een steeds luidere stem. Zij willen meer eigen keuzes kunnen maken, eigen zaken regelen en 24 uur per dag over informatie kunnen beschikken. De sleutel om aan al die verwachtingen te voldoen, zijn partnerships.

Onze oplossingen voor woningonderhoud en renovatie zijn huurdersvriendelijk, praktisch toepasbaar en kostenverlagend. U maakt daardoor nadrukkelijk verbinding met uw huurder, terwijl de druk op uw organisatie en budget substantieel afneemt.

Connect is een initiatief van BMN Bouwmaterialen