Afvalretour

Tijd besparen met BouwBewust Box

U kunt uw bouwmaterialen op locatie laten bezorgen in de handige BouwBewust Box. Na het lossen scheiden de bouwvakkers hierin hun afval. Bij de volgende levering wordt de gevulde container weer omgeruild voor een box met nieuwe materialen.

De boxen worden geplaatst waar u wenst. Dit kan ook op een steiger of verdieping zijn. Elke box is
voorzien van een bordje dat aangeeft welk afval er na het lossen in moet worden verzameld.
Uiteraard in overleg met u of de hoofdaannemer.

Alleen afvalretour
Als u geen gebruik maakt van onze bouwmaterialen of just-in-time levering, kunt u BouwBewust
Boxen ook enkel inzetten voor het direct op de bouwlocatie scheiden van afvalstromen. Dit is meest
efficiënte combinatie van afval scheiden en transport. Slimme plaatsing, bijvoorbeeld op hoogte,
scheelt de werklui bovendien veel gesleep en sjouwtijd.

Voordelen:

  • Tijdwinst: ’s morgens direct aan de slag, ‘s middags geen rit naar de milieustraat
  • Geen troep op de stoep
  • Slechts één transport betekent hogere veiligheid omwonenden
  • Minder transport = minder CO2-uitstoot
  • Geen precariokosten

Verbouw, renoveer en muteer simpelweg efficiënter.
Bel 030 60 87 111 of mail naar connect@bmn.nl

Case: BouwBewust Box

“Onze mutatiewoningen zijn nu extra snel weer klaar voor verhuur”

Lees hier de ervaring van woningcorporatie De Sleutels

Case: Rijksuniversiteit Groningen

“Geen gesleep meer met bouwmaterialen en geen afvalcontainers. Perfect.”

Lees hier de ervaring van Bouwbedrijf Jurriens

Connect is een initiatief van BMN Bouwmaterialen